Tagged: פילוסופיה

אפחד לא צריך אותנו

אז הסכמנו שאותו דבר ראשוני (בקדימויות של סיבה ותוצאה), אין לו מאפיינים. ושאנחנו יכולים להתייחס אליו רק בשלילה. אם כן, בוודאות אין לו צרכים שנובעים מחסרון כלשהו. כי צריך הגדרה כדי שיהיה חסרון. בנוסף, אנחנו יודעים...

More

האם השולחן שמח

למה הדבר דומה. הבה ונשאל את עצמנו שאלה פשוטה: האם השולחן שלנו בסלון שמח? בלי להאניש את השולחן, התשובה הפשוטה היא שהוא.. ובכן, בקצרה, לא שמח. לא שיש לו סיבה להיות עצוב, אבל הוא לא יכול...

More

ומי הגדיר אותו

בפרק “אז עם מה נשארנו“, נותרנו עם משהו שהיה תמיד. כעת נדון מעט במאפייני אותו דבר. אז בתור התחלה בואו נסכים שאין לדבר הזה שום מאפיינים… וזאת למה, כי אם יש לו מאפיינים – למשל שהוא...

More

נמנע הנמנעות

כשמדברים על אלוקים, או על כל דבר שאנחנו לא מכירים ו/או חד פעמי, אפשר לטעון כל דבר, וזה יהיה קביל. עם זאת, כדאי להגדיר מראש מהו סט החוקים שמוביל אותנו, כדי למנוע מעצמנו ליפול בטיעונים שבראש...

More

האם כדאי לשמוע לקול ההיגיון

מעבר לעובדה שהומו-סאפיינס הוא המין המשכיל, אנחנו חיים בעידן שהשכלה היא דבר נפוץ ומשמשת בסיס לתפיסת העולם. אבל.. בואו נעצור רגע ונהרהר – מי אמר שההיגיון שלנו אמיתי? תשאלו – והרי אנחנו רואים שזה עובד. הי,...

More

אז עם מה נשארנו

בסופו של דבר, נותרים עם שלוש אפשרויות מרכזיות: יש משהו שהיה מאז ומעולם – אמונה באל / ישות קדומה יש לחקור מה טבעו של דבר קדום זה ומה מאפייניו, תיכף ניגע באפשרות הזו. יש תמיד משהו...

More

ומי ברא את אלוהים

בשנים האחרונות איכשהו צצה טעות קלאסית בטיעון שהבריאה מוכיחה בורא אלמותי. אפשר להתווכח עם הטיעון אבל אסור לטעות בתוכנו. אז קודם כל הטיעון המקורי בקצרצרה: כל נברא, האם היה תמיד? אם לא, מישהו היה צריך לברוא/ליצור...

More

מעשה בארבעה פילים

מעשה במרצה שהרצה והסביר על כך שהעולם עגול והוא נע בחלל עקב כוחות המשיכה שמפעילים עליו יתר הכוכבים. קם אחד מהקהל וקרא – מה פתאום, ידוע לכולם שהעולם הוא ישר ולא זז. ועל מה הוא עומד...

More

בשבח הלוגיקה

כמה זה מיליון ועוד מיליון? 2 מיליון. ראית פעם 2 מיליון? לא. אז איך את/ה יודע/ת שמיליון ועוד מיליון זה 2 מיליון? לוגיקה.

More