בתורת היחסות של איינשטיין, התחדש קונספט חדש לחלוטין. אם לפני כן היו לנו שלושה מימדים, והזמן היה פרמטר חיצוני. שלושת המימדים תיארו את היקום, והזמן היה ציר אובייקטיבי שחיצוני אליהם. בא אינשטיין והכריז: לא חברים. הזמן...

More