Tagged: לוגיקה

ומי הגדיר אותו

בפרק “אז עם מה נשארנו“, נותרנו עם משהו שהיה תמיד. כעת נדון מעט במאפייני אותו דבר. אז בתור התחלה בואו נסכים שאין לדבר הזה שום מאפיינים… וזאת למה, כי אם יש לו מאפיינים – למשל שהוא...

More

האם כדאי לשמוע לקול ההיגיון

מעבר לעובדה שהומו-סאפיינס הוא המין המשכיל, אנחנו חיים בעידן שהשכלה היא דבר נפוץ ומשמשת בסיס לתפיסת העולם. אבל.. בואו נעצור רגע ונהרהר – מי אמר שההיגיון שלנו אמיתי? תשאלו – והרי אנחנו רואים שזה עובד. הי,...

More

בשבח הלוגיקה

כמה זה מיליון ועוד מיליון? 2 מיליון. ראית פעם 2 מיליון? לא. אז איך את/ה יודע/ת שמיליון ועוד מיליון זה 2 מיליון? לוגיקה.

More