Tagged: יצירה

התמשכות הבריאה לפי איינשטיין

בתורת היחסות של איינשטיין, התחדש קונספט חדש לחלוטין. אם לפני כן היו לנו שלושה מימדים, והזמן היה פרמטר חיצוני. שלושת המימדים תיארו את היקום, והזמן היה ציר אובייקטיבי שחיצוני אליהם. בא אינשטיין והכריז: לא חברים. הזמן...

More

התמשכות הבריאה לפי ניוטון

נתבונן בחוק הראשון של ניוטון, חוק ההתמדה. לפי חוק זה – אם יש לנו חלל עם אפס כח התנגדות/חיכוך, ובחלל יש כדור, ונבעט בכדור – הכדור ימשיך לנוע עד אין סוף. כן. אותה אנרגיה קינטית שנכניס...

More

בריאה ויצירה – יש מאין ויש מיש

הפעם נדבר על כח הבריאה, האם הבריאה הייתה פעם ועכשיו לא עוד, או שיש המשך לאותה התהוות. לפני שנתחיל, חובה לבצע הבחנה בין בריאה, שהיא יש מאין, לבין יצירה/עשייה שהיא יש מיש. לדוגמא – לא היה...

More