אז הסכמנו שאותו דבר ראשוני (בקדימויות של סיבה ותוצאה), אין לו מאפיינים. ושאנחנו יכולים להתייחס אליו רק בשלילה. אם כן, בוודאות אין לו צרכים שנובעים מחסרון כלשהו. כי צריך הגדרה כדי שיהיה חסרון. בנוסף, אנחנו יודעים...

More