Tagged: זמן

התמשכות הבריאה לפי איינשטיין

בתורת היחסות של איינשטיין, התחדש קונספט חדש לחלוטין. אם לפני כן היו לנו שלושה מימדים, והזמן היה פרמטר חיצוני. שלושת המימדים תיארו את היקום, והזמן היה ציר אובייקטיבי שחיצוני אליהם. בא אינשטיין והכריז: לא חברים. הזמן...

More

התמשכות הבריאה לפי ניוטון

נתבונן בחוק הראשון של ניוטון, חוק ההתמדה. לפי חוק זה – אם יש לנו חלל עם אפס כח התנגדות/חיכוך, ובחלל יש כדור, ונבעט בכדור – הכדור ימשיך לנוע עד אין סוף. כן. אותה אנרגיה קינטית שנכניס...

More

ומי ברא את אלוהים

בשנים האחרונות איכשהו צצה טעות קלאסית בטיעון שהבריאה מוכיחה בורא אלמותי. אפשר להתווכח עם הטיעון אבל אסור לטעות בתוכנו. אז קודם כל הטיעון המקורי בקצרצרה: כל נברא, האם היה תמיד? אם לא, מישהו היה צריך לברוא/ליצור...

More