מעשה במרצה שהרצה והסביר על כך שהעולם עגול והוא נע בחלל עקב כוחות המשיכה שמפעילים עליו יתר הכוכבים. קם אחד מהקהל וקרא – מה פתאום, ידוע לכולם שהעולם הוא ישר ולא זז. ועל מה הוא עומד...

More