הפעם נדבר על כח הבריאה, האם הבריאה הייתה פעם ועכשיו לא עוד, או שיש המשך לאותה התהוות. לפני שנתחיל, חובה לבצע הבחנה בין בריאה, שהיא יש מאין, לבין יצירה/עשייה שהיא יש מיש. לדוגמא – לא היה...

More