Tagged: הביצה והתרנגול

ומי ברא את אלוהים

בשנים האחרונות איכשהו צצה טעות קלאסית בטיעון שהבריאה מוכיחה בורא אלמותי. אפשר להתווכח עם הטיעון אבל אסור לטעות בתוכנו. אז קודם כל הטיעון המקורי בקצרצרה: כל נברא, האם היה תמיד? אם לא, מישהו היה צריך לברוא/ליצור...

More

מעשה בארבעה פילים

מעשה במרצה שהרצה והסביר על כך שהעולם עגול והוא נע בחלל עקב כוחות המשיכה שמפעילים עליו יתר הכוכבים. קם אחד מהקהל וקרא – מה פתאום, ידוע לכולם שהעולם הוא ישר ולא זז. ועל מה הוא עומד...

More