Tagged: אלהים

אפחד לא צריך אותנו

אז הסכמנו שאותו דבר ראשוני (בקדימויות של סיבה ותוצאה), אין לו מאפיינים. ושאנחנו יכולים להתייחס אליו רק בשלילה. אם כן, בוודאות אין לו צרכים שנובעים מחסרון כלשהו. כי צריך הגדרה כדי שיהיה חסרון. בנוסף, אנחנו יודעים...

More

ומי הגדיר אותו

בפרק “אז עם מה נשארנו“, נותרנו עם משהו שהיה תמיד. כעת נדון מעט במאפייני אותו דבר. אז בתור התחלה בואו נסכים שאין לדבר הזה שום מאפיינים… וזאת למה, כי אם יש לו מאפיינים – למשל שהוא...

More

נמנע הנמנעות

כשמדברים על אלוקים, או על כל דבר שאנחנו לא מכירים ו/או חד פעמי, אפשר לטעון כל דבר, וזה יהיה קביל. עם זאת, כדאי להגדיר מראש מהו סט החוקים שמוביל אותנו, כדי למנוע מעצמנו ליפול בטיעונים שבראש...

More

ומי ברא את אלוהים

בשנים האחרונות איכשהו צצה טעות קלאסית בטיעון שהבריאה מוכיחה בורא אלמותי. אפשר להתווכח עם הטיעון אבל אסור לטעות בתוכנו. אז קודם כל הטיעון המקורי בקצרצרה: כל נברא, האם היה תמיד? אם לא, מישהו היה צריך לברוא/ליצור...

More

מה זה אלוהים

ריצ’רד דוקינס בבואו לשלול אלוהים כותב שהוא שולל כל כח עליון. זה משפט שבהחלט כולל כל סוג אל שמתערב בבריאה ובעצם על פניו את כל הדתות המונותאיסטיות/פוליתאיסטיות (להבדיל מכתות / זרמים אתאיסטים כמו דאואיזם). זה טוב...

More