למה הדבר דומה. הבה ונשאל את עצמנו שאלה פשוטה: האם השולחן שלנו בסלון שמח? בלי להאניש את השולחן, התשובה הפשוטה היא שהוא.. ובכן, בקצרה, לא שמח. לא שיש לו סיבה להיות עצוב, אבל הוא לא יכול...

More