בסופו של דבר, נותרים עם שלוש אפשרויות מרכזיות:

 • יש משהו שהיה מאז ומעולם – אמונה באל / ישות קדומה
  • יש לחקור מה טבעו של דבר קדום זה ומה מאפייניו, תיכף ניגע באפשרות הזו.
 • יש תמיד משהו שקדם למה שמדברים עליו – לוגיקת הלולאה / תיאוריית הצבים והפילים
  • ברשותכם, אני לא אקח את זה כאופציה רצינית, קשה לי לראות את זה כמענה אמיתי.
 • היה משהו שנוצר בפתע מלא-כלום שהיה לפניו
  • כמו הסעיף הקודם, אם זה מקובל עליכם, אין דרך להתווכח עם זה. לא כי אין הוכחה, אלא כי באמת אין דרך… בהקשר זה ניתן לומר שאפילו דוקינס עצמו לא הסתפק בזה והלך לו למרחב-על.
 • לא ידוע
  • יש להבחין בין האומרים “אנחנו לא יודעים” והם חושבים שאחד מהנ”ל הוא הנכון ורק מצד זה שניתן לטעון אחרת, הם לא 100%, ומגדירים עצמנו כ”לא יודעים”. מבחינתי זה לא משתייך לקטגוריה הזו. כאן אני מקבל רק את מי שמחליט שבגלל שהוא לא ראה, לא יכול לשחזר וכו’ הוא כעיקרון לא מקבל כל הצעה להסבר. זה מחזיר אותנו לפרק “בשבח הלוגיקה”, כי גם מיליון ועוד מיליון אף אחד לא ראה וספר.
 • אחר
  • ובכן, כפי שנראה בדפים הבאים, ניתן לומר עוד הרבה אפשרויות…

נשארנו אם כן באפשרות של משהו שהיה מאז ומעולם בתור הדבר הכי סביר. כדי לחקור את מאפייניו של אותו דבר, שומה עלינו להקדים ולהסכים על חוקי הדיון.