Category: חסידות

התמשכות הבריאה לפי איינשטיין

בתורת היחסות של איינשטיין, התחדש קונספט חדש לחלוטין. אם לפני כן היו לנו שלושה מימדים, והזמן היה פרמטר חיצוני. שלושת המימדים תיארו את היקום, והזמן היה ציר אובייקטיבי שחיצוני אליהם. בא אינשטיין והכריז: לא חברים. הזמן...

More

התמשכות הבריאה לפי ניוטון

נתבונן בחוק הראשון של ניוטון, חוק ההתמדה. לפי חוק זה – אם יש לנו חלל עם אפס כח התנגדות/חיכוך, ובחלל יש כדור, ונבעט בכדור – הכדור ימשיך לנוע עד אין סוף. כן. אותה אנרגיה קינטית שנכניס...

More

בריאה ויצירה – יש מאין ויש מיש

הפעם נדבר על כח הבריאה, האם הבריאה הייתה פעם ועכשיו לא עוד, או שיש המשך לאותה התהוות. לפני שנתחיל, חובה לבצע הבחנה בין בריאה, שהיא יש מאין, לבין יצירה/עשייה שהיא יש מיש. לדוגמא – לא היה...

More

אפחד לא צריך אותנו

אז הסכמנו שאותו דבר ראשוני (בקדימויות של סיבה ותוצאה), אין לו מאפיינים. ושאנחנו יכולים להתייחס אליו רק בשלילה. אם כן, בוודאות אין לו צרכים שנובעים מחסרון כלשהו. כי צריך הגדרה כדי שיהיה חסרון. בנוסף, אנחנו יודעים...

More

האם השולחן שמח

למה הדבר דומה. הבה ונשאל את עצמנו שאלה פשוטה: האם השולחן שלנו בסלון שמח? בלי להאניש את השולחן, התשובה הפשוטה היא שהוא.. ובכן, בקצרה, לא שמח. לא שיש לו סיבה להיות עצוב, אבל הוא לא יכול...

More

ומי הגדיר אותו

בפרק “אז עם מה נשארנו“, נותרנו עם משהו שהיה תמיד. כעת נדון מעט במאפייני אותו דבר. אז בתור התחלה בואו נסכים שאין לדבר הזה שום מאפיינים… וזאת למה, כי אם יש לו מאפיינים – למשל שהוא...

More

נמנע הנמנעות

כשמדברים על אלוקים, או על כל דבר שאנחנו לא מכירים ו/או חד פעמי, אפשר לטעון כל דבר, וזה יהיה קביל. עם זאת, כדאי להגדיר מראש מהו סט החוקים שמוביל אותנו, כדי למנוע מעצמנו ליפול בטיעונים שבראש...

More

האם כדאי לשמוע לקול ההיגיון

מעבר לעובדה שהומו-סאפיינס הוא המין המשכיל, אנחנו חיים בעידן שהשכלה היא דבר נפוץ ומשמשת בסיס לתפיסת העולם. אבל.. בואו נעצור רגע ונהרהר – מי אמר שההיגיון שלנו אמיתי? תשאלו – והרי אנחנו רואים שזה עובד. הי,...

More

אז עם מה נשארנו

בסופו של דבר, נותרים עם שלוש אפשרויות מרכזיות: יש משהו שהיה מאז ומעולם – אמונה באל / ישות קדומה יש לחקור מה טבעו של דבר קדום זה ומה מאפייניו, תיכף ניגע באפשרות הזו. יש תמיד משהו...

More